Exponáty

Exponáty

čtvrtek , únor 29, 2024

Začali jsme konkretizovat seznam exponátů, které budou tvořit obsah první etapy dočasné výstavy na Státním hradě a zámku Frýdlant. Výběr konzultujeme s řadou odborníků a historiků.

Rozhodli jsme se však, dát příležitost i našim příznivcům a všem, kteří sledují naše konání. Pokud chcete, napište nám, co by podle vás bylo dobré ještě přidat, aby představení pěti majitelů Frýdlantu bylo co nejplastičtější.

Upozorňujeme, že téměř všechny exponáty budou odpovídat požadavkům na haptickou, tedy dotykovou výstavu tak, aby nevidomí či slabozrací měli, pokud možno stejný prožitek, jako návštěvníci vidící, pro které bude výstava samozřejmě také určena.

Základní exponáty pro jednotlivé představované osobnosti

Zbraně, zbroj

Rulko z Bíbrštejna (1274)

 • Meč jednoruční 
 • Meč dlouhý 
 • Dýka 
 • Zbroj - drátěná košile a náprsenková kapuce 
 • Kopí 
 • Štít se znakem Bíbrštejnů 
 • Přílba – hrncová, kalota, šlap 
 • Varkoč 
 • Batvat 
 • Ostruhy

Melchior z Redernu (1600)

 • Plátová půlzbroj (replika zbroje z náhrobku v kostele Nalezení svatého Kříže ve Frýdlantu) 
 • Kord (replika z hrobu kostela Nalezení svatého Kříže ve Frýdlantu) 
 • Dýka 
 • Přilba (replika z hrobu kostela Nalezení svatého Kříže ve Frýdlantu) 
 • Pistole s kolečkovým zámkem (puffer) + prachovnice
 • Mušketa + prachovnice + furketa

Albrecht z Valdštejna (1630)

 • Kord 
 • Dýka 
 • Pistole s kolečkovým zámkem + prachovnice 
 • Mušketa + prachovnice + bandalír s apoštolky
 • Partyzána

Matyáš Gallas (1640)

 • Kord 
 • Dýka 
 • Pistole s kolečkovým zámkem + prachovnice 
 • Mušketa + prachovnice + zátkový bodák 
 • Halapartna

Eduard Clam-Gallas (1866)

 • Pistole s perkusním zámkem – Lorenz 
 • Jezdecká důstojnická šavle 
 • Pruská pěchotní puška – Dreyse jehlovka + bodák 
 • Rakouská pěchotní puška (Lorenz?) + bodák 
 • Pruská pěchotní šavle 
 • Rakouská jezdecká šavle

Základní exponáty pro jednotlivé představované osobnosti

Ostatní předměty a artefakty – plastické – haptické (k „dotyku“)

Rulko z Bíbrštejna (1274)  

 • Rodový erb 
 • Půdorys hradu z 13. – 14. stol. 
 • Podobizna 
 • Skleněný pohár na víno

Melchior z Redernu (1600)

 • Rodový erb 
 • Půdorys hradu z konce 16. stol. 
 • Podobizna

Albrecht z Valdštejna (1630)

 • Rodový erb 
 • Půdorys hradu z počátku 17. stol. 
 • Podobizna 
 • Řád Zlatého rouna

Matyáš Gallas (1640)

 • Rodový erb 
 • Půdorys hradu ze 17. stol. 
 • Podobizna

Eduard Clam-Gallas (1866)

 • Rodový erb 
 • Půdorys hradu 19. stol. 
 • Podobizna 
 • Velkokříž Vojenského řádu Marie Terezie
Zatím žádné komentáře
Vyhledávání